Γιώργος Τουλουπάκης – team manager

 Αδάμ Μπούτζουκας – Επικεφαλής Φυσικοθεραπευτής

Στέλιος Μαυριγιαννάκης – Μασέρ

Αποστόλης Κουνδουράκης – Φροντιστής

Γιώργος Αποστολάκης – Φροντιστής

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ