ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 • MINOAN LINES
 • MARE MAGNUM
 • Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε.
 • GIANNENAKIS GROUP
 • ΣΥΝΚΑ
 • MOBIAK
 • SAMARIA
 • EVEREST
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 • CHANIA CAR & TRUCKS
 • ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
 • ACALI HOTEL
 • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
 • ΠΑΛΛΑΣ
 • ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • FINOMIX
 • ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ
 • ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ