Προπονητής: Γιάννης Ταουσιάνης

 

Βοηθός Προπονητής: Χρήστος Τσιακίρης

 

Βοηθός Προπονητής: Νίκος Μαναρώλης

 

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Γιώργος Γουνελάς

 

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

 

Αναλυτής: Κώστας Τσαμανδούρας

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ