ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π.Α.Ε. Α.Ο ΧΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Αριθμό ΓΕΜΗ: 135749060000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 1122019 απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 1032019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111 στο Καστέλι Κισσάμου με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 3ης διαχειριστικής περιόδου από 01.07.2017 μέχρι 30.6.2018.
  2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη παραπάνω χρήση.
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , του λογιστή και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως,
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 20182019.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις,

Καλούνται οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κίσσαμος Χανίων 1122019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροκάκης Αντώνιος του Γεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 10.3.2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

24 Μάι 2024

Παρουσία του προέδρου, Αντώνη Ροκάκη έπεσε η αυλαία της σεζόν

23 Μάι 2024

Τουρνουά τριών ομάδων στη σημερινή προπόνηση

22 Μάι 2024

Με φιλικό ολοκληρώθηκε η σεζόν για την ομάδα «Elite» του Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Xrysoi-Xorigoi

Carwiz