Γιώργος Τουλουπάκης – team manager

 Αδάμ Μπούτζουκας – Επικεφαλής Φυσικοθεραπευτής

 Γιάννης Φραγκιουδάκης – Ιατρός 

Αιμίλιος Ντούλης – Μασέρ

Στέλιος Μαυριγιαννάκης – Μασέρ

Αποστόλης Κουνδουράκης – Φροντιστής

Γιώργος Αποστολάκης – Φροντιστής